begripstoetse vir graad 2 Free eBooks PDF Download - Download and Read for Free

Search for Ebooks:

Sommige leerders het baie swak in begripstoetse en ... meetinstrument vir lees en spelling vir graad 1 leerders, vir ... • Die leerders se leerprobleme is nie in graad 1 en 2 ...
DATE OF EXAMINATION: 2 November 2011 DURATION ... Die hoë-orde vrae (1.4.1, 1.14 en 1.21) het vir die ... development etc. Gebruik vorige jare se Begripstoetse om dié ...

• Wenke ten opsigte van lees, wiskunde, begripstoetse, opstelle ... Alle Graad 4- en Graad 5-ouers het alreeds ‘n inskrywingsvorm vir albei kursusse ontvang.
plus ekstra vrae rakende begripstoetse, opsommings en taalwerk Die Antwoord-reeks . . . vir die heel beste, nuutste, studiegids-materiaal vir Graad 10 tot 12!
STORIE MINUTE is ‘n stel van 60 begripstoetse vir luister of lees. Die stories ... Die STORIE MINUTE reeks is volledig met bergripstoetse vir Graad 1 tot Graad 3 vir die ...
Wenke by die beantwoording van begripstoetse • Lees ... punktuasie en woordeskat gepas vir die graad, asook op ... Jou leerders in die taalklas gaan vir ‘n week of 2 almal ...
• Hy bring vir my 2. Prosa • Ouens is nie Pizza 3 ... LEES EN KYK(LU 2) 1. Begripstoetse 2. Opsomming 3. Poësie – graad 12